సంవిత్ ప్రకాశన్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం నాడు జరిగిన “సంవిత్ స్నేహమిలన్”

సంవిత్ ప్రకాశన్ మరియు సంవిత్ కేంద్ర వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో స్నేహ మిలన్’  కార్యక్రమం, జనవరి 26 నాడు భాగ్యనగ‌ర్, ఖైరతాబాద్ లోని శిశు మందిర్ ఉన్నత…

Sri Aurobindo and India

National Seminar Proceedings Institute of Human Study, Samvit Kendra, and Pragna Bharthi together organized one day National Seminar on Sri…